Tarih: 31 Mart 2023

Gösterim: 104

Bilimsel Projeler Koordinatörlüğü olarak Araştırma Yöneticiliği Çalıştayına Katıldık

Araştırma Yöneticiliği Türkiye'de gelişmekte olan bir meslek dalıdır. Son dönemlerde fon imkânlarının artması ve uluslararası işbirliği fırsatlarının gelişmesi araştırmaların hem uygulama hem yönetme süreçlerinin dönüşmesine ve karşılaşılan zorlukların artmasına yol açmıştır. Bu durum, bir taraftan araştırmaların finansman kuruluşlarının belirlediği yasal, finansal ve etik açıdan yeni ve değişen yükümlülükler doğurmasına neden olurken öte yandan kurum içi çeşitli yönetim mekanizmalarının geliştirilmesi sonucunu doğurmaktadır. Araştırma Yöneticileri de böyle bir ihtiyaca binaen ortaya çıkan ve araştırmacılar ve finansman kuruluşları arasında köprü görevi gören aktörlerdir. Araştırma Yöneticileri, projelerin araştırma ve geliştirme işlevlerinin yerine getirilmesinde ve yürütülmesinde kilit rol oynamaktadır.

Bu kapsamda uluslararası ve yerel fon kaynaklarından sağlanan projelerin sevk ve idaresinden sorumlu araştırma yöneticilerinin yaklaşımlarının, proje yönetme süreçlerinin, karşılaştıkları sorunların ve işbirliği olanaklarının araştırıldığı ve sonuçlarının 26 Nisan 2023 tarihinde EARMA (European Research Managers and Administrators) genel konferansında sunulmasından önce "Araştırma Yöneticiliği Çalıştayı" İstanbul Üniversitesi (İÜ) Uluslararası Projeler Ofisi tarafından 17 Mart 2023 tarihinde İstanbul'da İÜ Rektörlüğü Mavi Salon'da gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayda Türkiye'de ulusal bir RMA (Research Managers and Administrators) topluluğunun kurulmasını, işlevlerini, yapısını vb. tartışılmıştır. Ayrıca, Türkiye'deki RMA'lar, rolleri, becerileri, zorlukları ve görev tanımları hakkında derinlemesine görüşmeler içeren bir araştırma da yapılmıştır. Çalıştaya Bilimsel Projeler Koordinatörümüz Doç. Dr. Miraç Kamışlıoğlu ve üyelerimiz Doç. Dr. Yılda Arzu Aba, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Kavurmacı ve Dr. Öğr. Üyesi Sezen Arslan katıldı.


Fotoğraflar