Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2023

Gösterim: 403

Misyon ve Vizyon

Misyon

Bilimsel Projeler Koordinatörlüğü olarak, ulusal ve uluslararası projelerin geliştirilmesi amacıyla üniversite öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının kamu, üniversite ve özel sektörde, ulusal ve uluslararası fon sağlayan kurumların desteklerinden faydalanarak bilimsel araştırmalara yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Vizyon

Bilimsel Projeler Koordinatörlüğü, üniversitemizdeki bilimsel faaliyetlerin niteliğini ve niceliğini artırmak, disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak, üniversitemizin proje yürütme potansiyelini artırmak, Fen Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Sosyal Bilimlerde ulusal ve uluslararası fon sağlayan kurumların desteklerinden faydalanarak bilimsel araştırmalara teşvik etmek, önerilerde bulunmak ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir.