20 Mart 2023

Gösterim: 92

Ulusal Proje Birimi

Bilimsel Proje Koordinatörlüğü altında yer alan birimlerden biri olan ''Ulusal Proje Birimi'' üniversitemiz akademisyen ve araştırmacılar tarafından ulusal fonlardan sağlanan araştırma projelerinin nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesine yönelik destek faaliyetlerinden sorumludur. TÜBİTAK ve Kalkınma Bakanlığı başta olmak üzere ulusal finansman kaynaklarından yararlanan araştırma projelerinin başvuru öncesinden sonlanma sonrasına kadar proje yönetim sürecinde destek olmaktadır. 

Ulusal proje birimi kapsamında, ulusal proje çağrıları hakkında bilgi verme, proje süreç destekleri ve bilgilendirmeleri konularında yardımcı olmaktadır. Böylelikle bilgi birikiminin arttırılması sağlanmaktadır.