Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024

Gösterim: 442

Uluslararası Proje Birimi

Bilimsel Proje Koordinatörlüğü altında yer alan birimlerden biri olan ''Uluslararası Proje Birimi'' üniversitemiz akademisyen ve araştırmacılar tarafından uluslararası fonlardan sağlanan araştırma projelerinin nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesine yönelik destek faaliyetlerinden sorumludur. Avrupa Birliği Çerçeve Programları (Horizon 2020), Avrupa Birliği IPA Destekleri ve İkili-Çoklu Uluslararası İşbirlikleri başta olmak üzere uluslararası finansman kaynaklarından yararlanan araştırma projelerinin başvuru öncesinden sonlanma sonrasına kadar proje yönetim sürecinde destek olmaktadır.